Lịch công tác Tuần 36 - Từ ngày 28/8 đến 3/9/2017


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 36 - Từ ngày 28/8 đến 3/9/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung


Thứ hai

04/9

 

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2-9

Thứ ba

05/9

9h30

Đ/c Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Địa điểm: Hội trường 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

9h30

Giám đốc Học viện, Viện trưởng Viên nghiên cứu Thanh niên, TS Lê Văn Cầu họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 NHà 60 Bà Triệu, Hà Nội

Thứ Tư

06/9

8h00

Giám đốc Học viện dự Hội đàm cấp cao giữa Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào

Địa điểm: Tại Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội

10h00

Giám đốc Học viện dự Lễ khai mạc “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017”

Địa điểm: Tại Hội trường lớn Học viện

14h00

BTV Đảng ủy duyệt kế hoạch đại hội Chi bộ các tổ bộ môn

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

15h30

BTV Đảng ủy duyệt kế hoạch đại hội Chi bộ Tổ chức – Hành chính, Quản trị, Tài vụ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

18h30

Giám đốc Học viện dự tiệc chiêu đãi đại biểu tham gia Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Thứ Năm

07/9

8h00

BTV Đảng ủy duyệt kế hoạch đại hội Chi bộ Sinh viên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

9h00

BTV Đảng ủy duyệt đại hội chi bộ Khoa Công tác Xã hội

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

10h00

BTV Đảng ủy duyệt đại hội chi bộ Phòng Đào tạo và các Trung tâm

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

10h30

BTV Đảng ủy duyệt đại hội chi bộ Khoa Chính trị học

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

13h30

BTV Đảng ủy duyệt đại hội chi bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Làm việc với Phòng Tổ chức Hành chính về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ; lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

16h00

Làm việc với Trung tâm Thông tin Tư viện về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, lãnh đạo Trung tâm Thông Tin Thư viện.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

 

Lớp Bồi dưỡng Giảng viên trẻ học cả ngày

Địa điểm: Giảng đường Nhà C

Thứ Sáu

08/9

 

Đ/c Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc HV làm việc với Phân viện Miền Nam (Cả ngày)

8h00

Giao ban khối phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Đại hội Chi bộ Tổ chức – Hành chính, Quản trị, Tài vụ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

Thứ Bảy

09/9

8h00

Đại hội chi bộ Sinh viên

Thành phần: Đại biểu dự theo giấy mời, toàn thể đảng viên chi bộ sinh viên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A 

9h00

 

Giám đốc Học viện dự khai giảng năm học 2017 -2018 của Phân viện miền Nam

Đại điểm: Phân viện miền Nam 

Chủ nhật

10/9

9h00

BTV Đảng ủy duyệt đại hội chi bộ Khoa Công tác Thanh niên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A 

10h00

BTV Đảng ủy duyệt đại hội chi bộ Khoa Công tác thiếu nhi

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

Ghi chú: - Các chi bộ triển khai đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo Công văn hướng dẫn số 08 ngày 14/6/2017 của Đảng ủy Học viện.