Lịch công tác Tuần 34 - Từ ngày 21/8 đến 27/8/2017


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 34 - Từ ngày 21/8 đến 27/8/2017

  

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung


Thứ hai

21/8

8h00

Làm việc với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam, lãnh đạo Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

9h30

Làm việc với Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam, lãnh đạo phòng Kế hoạch –Tài vụ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

10h30

Làm việc với Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam, lãnh đạo Trung tâm thông tin – Thư viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Làm việc với Khoa Công tác Thanh niên

Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam, lãnh đạo Khoa Công tác Thanh niên

Địa điểm: Văn phòng khoa Công tác thanh niên

14h00

Đại hội Công đoàn Khoa Chính trị học

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h45

Triển khai quyết định về công tác cán bộ (TS. Lê Văn Cầu, TS. Phạm Bá Khoa)

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN tầng 2 Nhà A

15h30

Họp thống nhất chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ

Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo các khoa, bộ môn, Trưởng phòng Đào tạo & CTSV

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN tầng 2 Nhà A

16h15

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN tầng 2 Nhà A

16h30

Họp chuẩn bị công tác đón tiếp sinh viên đại học chính quy K6

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các phòng, Đại diện thường trực Đoàn TN Học viện

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN tầng 2 Nhà A

18h00

Khai mạc giải cầu lông khối cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017

Thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các cầu thủ và công đoàn viên của các đơn vị

Địa điểm: Nhà đa năng

Thứ ba

22/8

 

 

8h00

Làm việc với Khoa Công tác Thiếu nhi

Thành phần: BGĐ, lãnh đạo Phân viện miền Nam, lãnh đạo Khoa Công tác Thiếu nhi

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN tầng 2 Nhà A

8h30

Giám đốc Học viện dự hội nghị góp ý Đề tài cấp Bộ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 60 Bà Triệu, Hà Nội

8h30

Đại hội Công đoàn các tổ bộ môn nhiệm kỳ 2017-2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Làm việc với lãnh đạo khoa Chính trị học

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

16h00

Làm việc với lãnh đạo khoa Công tác xã hội

Thành phần: Đ/c Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ Tư

23/8

14h00

Bí thư Đảng ủy Học viện dự sinh hoạt chi bộ các tổ bộ môn

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN

14h00

Đại hội Công đoàn Khoa Công tác Thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

 

16h00

Làm việc với Phòng Quản trị

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, trưởng phòng Tổ chức Hành chính, lãnh đạo Phòng Quản trị

Địa điểm: Phòng họp Viện NCTN

 

Thứ Năm

24/8

7h30

Đón tiếp sinh viên đại học chính quy K6 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường nhà đa năng

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 26 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Học viện.

8h00

Làm việc với Công Đoàn Học viện về công tác chuẩn bị đại hội

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy Học viện, Ban Chấp hành Công Đoàn Học viện

Đại điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A

14h00

Đại hội Công đoàn Khoa Công tác Xã hội nhiệm kỳ 2017-2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

 

 

Lớp Bồi dưỡng NCKH cho Giảng viên trẻ học cả ngày

14h00

Làm việc với Ban Tổ chức, Ban TN Công nhân và Đô thị

Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Hoàng Văn Hòa

15h30

Làm việc với Đoàn khối các cơ quan Trung ương và Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương

Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Hoàng Văn Hòa

 

Thứ Sáu

25/8

7h30

Đón tiếp sinh viên đại học chính quy K6 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường nhà đa năng

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 26 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Học viện.

8h00

Giao ban tuần

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

10h00

Chia tay Đ/c Nguyễn Văn Tỉnh nghỉ chế độ hưu trí

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, đại diện Ban thường vụ Công Đoàn Học viện, đại diện thường trực Đoàn Thanh niên Học viện, đại diện các đơn vị và toàn thể cán bộ phòng Quản trị

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

14h00

Đ/c Nguyễn Hải Đăng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đại điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 62 Bà Triệu, Hà Nội

14h00

Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung dự sinh hoạt chi bộ khoa Chính trị học

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

20h00

Bế mạc giải cầu lông khối cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017

Thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các cầu thủ và công đoàn viên của các đơn vị

Địa điểm: Nhà đa năng

Thứ Bảy

26/8

7h30

Đón tiếp sinh viên đại học chính quy K6 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường nhà đa năng

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 26 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Học viện.

08h30

Giám đốc Học viện dự họp Ban Tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà 60 Bà triệu, Hà Nội

Chủ nhật

27/8

7h30

Đón tiếp sinh viên đại học chính quy K6 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường nhà đa năng

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 26 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Học viện.

 

Ghi chú: 

      -  Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung