Lịch công tác Tuần 33 - Từ ngày 14/8 đến 18/8/2017


  LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 33 - Từ ngày 14/8 đến 18/8/2017  

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung


Thứ hai

14/8

8h00

Khai mạc lớp bồi dưỡng bí thư đoàn cấp xã (Lớp thứ 1)

Thành phần: Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, Giáo viên chủ nhiệm lớp

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Nhà C

14h00

Làm việc với phòng Đào tạo và công tác sinh viên

Thành phần: Giám đốc Học viện, toàn thể phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Đ/c Hoàng Văn Hòa.

Địa điểm: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Thứ ba

15/8

8h30

Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ

Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc, Lãnh đạo khoa Công tác Thanh niên

Địa điểm: 62 Bà Triệu

14h00

Đại hội Công đoàn Khoa Công tác Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

Thứ Tư

16/8

13h30

Đ/c Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc HV và Đ/c Lê Văn Cầu - Khoa CTTN họp tổ biên tập văn kiện đại hội đoàn lần thứ XI

Địa điểm: 60 Bà Triệu

15h00

Đảng ủy Học viện kiểm tra nhận thức đảng quần chúng ưu tú của các chi bộ được đề nghị xét kết nạp Đảng

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Phan Nguyên Thái, Phạm Thanh Mai

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

Thứ Năm

17/813

13h30

Khai mạc lớp bồi dưỡng bí thư đoàn cấp xã (Lớp thứ 2)

Thành phần: Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức lớp, Giáo viên chủ nhiệm lớp

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Nhà C

 

Thứ Sáu

18/8

8h00

Giao ban tuần

Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các phòng

Địa điểm: Phòng họp Viện Nghiên cứu Thanh niên tầng 2 - Nhà A

8h30

Đại hội Công đoàn Viện nghiên cứu Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Nhà A

10h00

Họp Ban chấp hành Đảng ủy Học viện

Đại điểm: Phòng họp Viện Nghiên cứu Thanh niên tầng 2 - Nhà A

14h00

Nghiệm thu tập bài giảng Hành vi con người và Môi trường xã hội của Khoa Công tác xã hội

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện và các giảng viên khoa CTXH tham gia giảng dạy môn học trên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A

15h00

SV Khóa 2 Học nội quy, quy chế thi Tốt nghiệp đợt 2

Địa điểm: Hội trường lớn

16h00

Nghiệm thu tập bài giảng Tham vấn trẻ em của Khoa Công tác xã hội

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện và các giảng viên khoa CTXH tham gia giảng dạy môn học trên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

Thứ Bảy

19/8

7h30

Khóa 2 thi Tốt nghiệp đợt 2

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch 22/KH-HVTTNVN

Địa điểm: Giảng đường - Nhà C

Chủ nhật

20/8

7h30

Khóa 2 thi Tốt nghiệp đợt 2

Các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch 22/KH-HVTTNVN

Địa điểm: Giảng đường - Nhà C

 

Ghi chú:

-  Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung