Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam bế giảng Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017


 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam bế giảng Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên

nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017 

 

   

Chiều ngày 27/7/2017, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017. Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện TTN Việt Nam, đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Ban tổ chức lớp, lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị của Học viện, giáo viên chủ nhiệm và các học viên của lớp bồi dưỡng.

Trong các ngày, từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 30/7/2017, các học viên của lớp bồi dưỡng đã được học về phương pháp giảng dạy các chuyên đề: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên; Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên; Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi; Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn.

 

 

Kết thúc khóa học, 51 học viên của lớp bồi dưỡng đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng; 05 học viên có thành tích xuất sắc trong tập đã được Giám đốc Học viện biểu dương, khen thưởng.

 

 

 


Các bài viết khác