Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khai giảng Lớp Báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội


Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khai giảng Lớp Báo cáo viên

nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

           

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngày 24/7/2017, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017.

 

 

Đến dự lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm và hơn 50 học viên của lớp bồi dưỡng.

 

 

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 30/7/2017. Các học viên của lớp bồi dưỡng sẽ được học 08 chuyên đề: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên; Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên; Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi; Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn.

Cũng tại buổi khai giảng, Ban Tổ chức cũng đã công bố quyết định thành lập Ban tổ chức lớp bồi dưỡng, quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, phân công ban cán sự và quán triệt nội quy của lớp bồi dưỡng.

 

 


Các bài viết khác