Lịch công tác Tuần 28 - Từ ngày 10/7 đến 14/7/2017


 LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 28 - Từ ngày 10/7 đến 14/7/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thứ hai

10/7

 

 

Thứ ba

11/7

8h30

Họp Phòng Kế hoạch – Tài vụ về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Trưởng phòng TC-HC, toàn thể cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

16h00

Ban Giám đốc HV làm việc với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng phòng TC-HC

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

Thứ Tư

12/7

8h00 

 Đ/c Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc HV Họp Tiểu ban sửa đổi Điều lệ Đoàn

Địa điểm: 60 Bà Triệu

 

Thứ Năm

13/7

8h30

Họp Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên về xác định vị trí việc làm

Thành phần: Trưởng phòng TC-HC, toàn thể cán bộ Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

 

Thứ Sáu

14/7

 

 

 

Thứ Bảy

15/7

9h00

Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp xã

Thành phần: Theo QĐ của Giám đốc Học viện

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – nhà A

13h00

Đ/c Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc HV dự gặp mặt lớp K6B nhân kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Thanh thiếu niên – Số 8 – Bà Triệu – Sầm Sơn – Thanh Hóa

 

Ghi chú:

    - Từ ngày 10-14/7 Đ/c Giám đốc Học viện làm việc với Phân viện miền Nam

     - Phần chữ đỏ là lịch mới bổ sung