Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổng kết Lớp bồi dưỡng giảng viên trẻ


 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổng kết Lớp bồi dưỡng giảng viên trẻ

 

Sáng ngày 23/5/2017, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng giảng viên trẻ giai đoạn 1.

Đến dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đồng chí Vũ Hồng Tiến, giảng viên cao cấp Khoa Chính trị học, nguyên Phó Giám đốc Học viện (giảng viên giảng dạy của lớp bồi dưỡng), các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn trực thuộc cùng các giảng viên trẻ của Học viện tham gia lớp bồi dưỡng.

Được triển khai thực hiện từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2017, lớp bồi dưỡng có 21 giảng viên tham gia, nhằm bồi dưỡng phương pháp dạy học cho đội ngũ giảng viên ngành khoa học xã hội. Các giảng viên trẻ của lớp được trang bị các phương pháp dạy học với 18 nội dung, gồm: Phương pháp mở đầu bài giảng; Phương pháp giảng dạy khái niệm (khái niệm đơn, khái niệm phức); Phương pháp liên hệ lý luận và thực tiễn; Phương pháp phân tích một hiện tượng thực tiễn; Phương pháp thuyết trình kiểu thuật truyện; Phương pháp thuyết trình kiểu nêu vấn đề; Phương pháp thuyết trình mô tả - phân tích; Phương pháp thuyết trình so sánh, tổng hợp; Phương pháp thuyết trình luận chiến; Phương pháp dạy học nêu vấn đề; Phương pháp dạy học nêu vấn đề một phần; Phương pháp dạy học nêu vấn đề có tính giả thuyết; Phương pháp nêu vấn đề so sánh, tổng hợp; Phương pháp đặt một số dạng câu hỏi trong dạy học nêu vấn đề; Phương pháp dạy học tích cực; Phương pháp dạy học nhóm; Phương pháp công não; Phương pháp xêmina.

 

 

Kết thúc khóa học, có 11 giảng viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Các giảng viên đã nắm vững phương pháp dạy học tích cực, có thể vận dụng, kết hợp nhiều phương pháp trong giảng dạy đồng thời tiếp tục rèn luyện, tiếp cận phương tiện dạy học hiện đại, trau dồi năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm. 


Các bài viết khác