Tuyển sinh Học kỳ trong Quân đội - năm 2017


  Tuyển sinh Học kỳ trong Quân đội, năm 2017 

 

Tháng 6 - 7/2017, Trung tâm Phát triển Kỹ năng xã hội, Học viện TTN Việt Nam tổ chức 6 đợt Học kỳ trong Quân đội, nhằm tặng cho các em học sinh một kỳ nghỉ hè bổ ích, đưa các em vào môi trường quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ và được giáo dục giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống, giúp các em tự tin, năng động, chủ động phát triển trong xã hội hiện đại.

 

Chi tiết xem tại cssd.vya.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-hoc-ky-quan-doi-2017/