Khai giảng lớp Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, hệ VLVH tại Tiền Giang


Khai giảng lớp Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, hệ VLVH tại Tiền Giang

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển sinh lớp đại học xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước hình thức vừa làm vừa học, ngày 14 tháng 12 năm 2016  lớp khai giảng với sự có mặt của 135 học viên. Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy Tiền Giang, lãnh đạo tỉnh Đoàn Tiền Giang, lãnh đạo trường Chính trị Tiền Giang, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.