Ban chấp hành Đảng bộ học viện Thanh thiếu niên


trongtien

Nguyễn Trọng Tiến
P. Bí thư Đảng ủy

dang

Nguyễn Hải Đăng
Bí thư Đảng ủy

http://vya.edu.vn/upload/news/2014/01/35/image/chiNhung.JPG

Trần Thị Tuyết Nhung

 Ủy viên TV Đảng ủy

 

thai

Phan Nguyên Thái
Ủy viên BCH

donglinh

Nguyễn Đồng Linh
Ủy viên BCH

Minh Tuan - 150x200

Hoàng Minh Tuấn
Ủy viên BCH

mail.google.com

Lại Thế Lục
Ủy viên BCH

 

 

Lê Phương Lan
Ủy viên BCH

 

 

Nguyễn Văn Quyết
Ủy viên BCH

  

Đỗ Ngọc Hà
Ủy viên BCH

Phạm Thanh Hằng
Ủy viên BCH

Phạm Thị Thanh Mai
Ủy viên BCH

 

Đặng Vũ Tùng

Ủy viên BCH