Giới thiệu khoa Chính trị học


Kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng là mốc lịch sử gắn liền với Khoa Chính trị học tròn 20 tuổi. Khoa Chính trị học hiện nay nguyên là khoa Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ Khoa lý luận cơ bản gồm các Khoa Triết học, Kinh tế - Chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Quản lý kinh tế hợp nhất lại. Trưởng khoa Lý luận cơ bản  do đồng chí Hiệu phó phụ trách đào tạo đảm nhận. Trưởng khoa tiếp theo đã trở thành Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trải qua 20 năm (1991- 2011) đã có nhiều thế hệ cán bộ tham gia công tác  giảng dạy tại khoa. Nhiều đồng chí đã trưởng thành: 02 đồng chí  đã trở thành hiệu trưởng; 04 đồng chí Hiệu phó; 02 Vụ trưởng; 04 Vụ phó; 01 trưởng phòng; 02 phó khoa; 6 tiến sĩ. Hiện nay, khoa có 14 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 09 thạc sĩ, 05 giảng viên chính. Lãnh đạo Khoa hiện nay gồm: Trưởng Khoa TS. Nguyễn Hải Đăng; Phó khoa Thạc sĩ An Thị Mai.

Trong quá trình hoạt động, khoa Chính trị học đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Về chuyên môn: khoa đã đảm nhận nhiều môn học khác nhau: Triết học, Kinh tế chính trị học, Quản lý kinh tế, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây Dựng Đảng, Nhà nước và Pháp luật, Quản lý hành chính, v.v.. Trong quá trình giảng dạy đã trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết giúp người học biết cách giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống cũng như trong công tác Thanh thiếu niên hiện nay. Khoa liên tục được Học viện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm đều đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Ngoài việc tham gia giảng dạy các ngành đào tạo của Học viện, các giảng viên của Khoa còn tham gia giảng dạy ở nhiều trường Đại học, các cơ sở đào tạo khác và được đánh giá về chuyên môn tốt.
Về nghiên cứu khoa học: hàng năm, khoa đều triển khai nghiên cứu các đề tài cấp Khoa, cấp Học viện, cấp Bộ và được đánh giá đạt chất lượng tốt. Nhiều giảng viên còn tham gia nghiên cứu đề tài ở các ngành khác, viết bài đăng trên các báo, tạp chí, sách, xuất bản sách được đánh giá cao.
Về công tác Đảng: nhiều năm liên tục, chi bộ đạt “chi bộ trong sạch vững mạnh”, được ban chấp hành Đảng  bộ Khối cơ quan Dân vận Trung ương tặng bằng khen (năm 1999, 2001, 2003, 2007); được Ban chấp hành Đảng bộ của cơ quan Trung ương Đoàn tặng giấy khen (năm 2004, 2005, 2008)
Với những đóng góp tích cực của các đồng chí cán bộ trong Khoa, nhiều đồng chí được nhận Huân, Huy chương kháng chiến, Huân chương lao động hạng 03, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương Vì Thế hệ trẻ, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn.

Hướng tới tương lai, Khoa Chính trị học tiếp tục hoàn thiện chương trình, nâng cao về mọi mặt để cùng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam gia nhập hệ thống giáo dục – đào tạo đại học quốc gia.