Phân viện Miền Nam

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở miền Nam, được sự chỉ đạo cảu Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đoàn Trung ương II ra đời ( trên cơ sở của Trường Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam trong chiến tranh). Qua hơn 30 năm phát triển có thể khái quát về lịch sử như sau:
m 1976, Trường Đoàn Trung ương II, trụ sở tại 123 Trương Định và 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12/1980, Trường Đoàn trung ương II chuyển về xã Long Thạnh Mỹ, huyện Thủ Đức nay là Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 9/1992, do yêu cầu nhiệm vụ Trường Đoàn Trung ương II giải thể và lập Phòng Đào tạo Phía Nam (gồm 4 đồng chí) thuộc Trường cán bộ thanh thiếu niên Trung ương, văn phòng đặt tại số 43 đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 4/1996 xuầt từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội Đội của các tỉnh thành phía Nam (từ Đà nẵng đến Cà mau) sau 4 năm Trường Đoàn Trung ương II giải thể. Ngày 18/04/1996 Ban Bí thư trung ương đoàn ra quyết định số 480QĐ/TWĐTN thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Trung ương II trên cơ sở tổ chức lại Trường Đoàn Trung ương II cũ. Trụ sở của trường tại 261 đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Ban thường vụ Trung ương Đoàn khoá VII về tăng cường chỉ đạo và cũng cố công tác đào tạo, nghiên cứu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, ngày 24/04/1999 Bí thư trung ương Đoàn ra quyết định số 387QĐ/TWĐTN thành lập Phân viện Học viện thanh thiếu niên việt Nam (gọi tắt là Phân viện Miền Nam) trực thuộc Học viện TTN Việt Nam trên cơ sở tổ chức của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Trung ương II và tăng cường thêm chức năng nghiên cứu và thông tin khoa học.
Phân viện Miền Nam là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, đào tạo có chức năng và nhiệm vụ: Đào tạo cơ bản đội ngũ chủ chốt, cán bộ chuyên trách của Đoàn, Hội, Đội từ cấp quận huyện trở lên cho các tỉnh thành Đoàn từ Đà Nẵng trở vào có trình độ Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính; Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác thanh niên theo mục tiêu, nội dung chương trình của Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội về các chương trình, dự án, các chuyên đề đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.
Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu ứng dụng các vấn đề về thanh thiếu nhi, tổng kết thực tiển và thông tin khoa học về thanh thiếu nhi, các hoạt động Đoàn, Hội, Đội theo sự phân công của Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.
Hướng dẫn nghiệp vụ đào tạo, huấn luyện cán bộ cho hệ thống các trường Đoàn, các trung tâm bồi dưỡng của các tỉnh phía Nam.
Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, công tác viên và cơ sở vật chất của Phân viện theo sự phân cấp của Học viện và Trung ương Đoàn.
Kế thừa và phát triển truyền thống cách mạng của Trường Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam trong chiến tranh, Trường đoàn trung ương II và bề dày lịch sử truyền thống 55 năm của Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Sau 15 năm tái lập được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư TWĐ, của Học viện TTN Việt Nam, sự ủng hộ chia sẻ trách nhiệm của các tỉnh, thành Đoàn từ Đà nẵng đến Cà Mau và sự chủ động vươn lên của cán bộ công chức, viên chức và học viên phân viện Miền Nam đã đạt được những thành tựu :
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: 5.669 học viên (Trong đó: Hệ trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ thanh vận: Hệ chính quy tại Phân viện 14 khoá (21 lớp): 1558 học viên; Hệ chính quy không tập trung 03 khoá: 112 hv; Hệ chính quy tại Địa phương 14 khoá: 985 hv; Hệ trung cấp Chính trị - Hành chính và Công tác xã hội chuyên ngành công tác thanh niên: Hệ chính quy tại Phân viện 01 khoá: 84 hv, Hệ chính quy tại Địa phương 02 khoá : 150 hv; Hệ bồi dưỡng, tập huấn: Hệ Bồi dưỡng 3 tháng tại Phân viện 15 lớp: 1709 hv, Hệ tập huấn ngắn hạn          04 lớp         : 821 hv, Hệ Bồi dưỡng tại Địa phương 03 lớp: 250 hv).
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Miền Nam đã chủ động xây dựng nội dung – chương trình; biên soạn bộ đề cương và giáo trình cho các môn học phù hợp với mục tiêu đào tạo ở các bậc trung cấp, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ các bộ Đoàn - Hội - Đội các tỉnh thành phía Nam. Về công tác nghiên cứu khoa học Phân viện đã thực hiện 01 đề tài cấp Học viện và nhiều đề tài cấp Phân viện. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được coi trọng; tập trung vào việc nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng nội dung chương trình; biên sọan giáo trình; phương pháp tổ chức dạy và học; tổng kết thực tiển trên các mặt công tác của Đoàn ở các tỉnh, thành Đoàn phía Nam.
Trong 15 năm qua vị thế của Phân viện đã được khẳng định, nhiều thế hệ học viên sau khi tốt nghiệp đã chứng tỏ năng lực và thành công trong công việc; nhiều học viên đã nắm giử những vị trí quan trong trong bộ máy tổ chức của Đoàn; bộ máy tổ chức của Đảng; nhà nước và các Đoàn thể. Những kết quả trên đã phần nào ghi nhận chất lượng và thương hiệu của Phân viện Miền Nam - Học viện TTN Việt Nam tại các tỉnh thành Đoàn phía Nam.
Về mặt thành tích, khen thưởng: Phân Viện đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, Bằng khen của UBND tỉnh Long An năm 2008, Bằng khen của BCHTWĐTNCS Hồ Chí Minh năm 2006. Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công Đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh. Về cá nhân: 01 huân chương lao động hạng III, 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 bằng khen của BCH TWĐ TNCS Hồ Chí Minh năm 2006, 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỷ thi đua cấp TWĐ, 12 cá nhân nhận kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”, 02 đảng viên nhận danh hiệu 30 năm tuổi đảng.
Định hướng phát triển giai đoạn 2012-2020
Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và những khó khăn thách thức gay gắt về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đọan hiện nay về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn và đào tạo nguồn năng lực trẻ cho thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đọan mới, yêu cầu cảu thực tiển công tác Đoàn và phong trào TTN tại các tỉnh, thành Đoàn phía Nam.
Theo định hướng chiến lược chỉ đạo của Học viện và Ban Bí thư TWĐ Phân viện Miền Nam sẽ được đầu tư xây dựng thành trường Đại học thuộc hệ thống Học viện thanh niên Việt Nam tại phía Nam.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại phía Nam. Định hướng phát triển của Phân viện Miền Nam giai đoạn 2012 – 2020:
-         Tập trung hoàn thiện nội dung chương trình, mục tiêu đào tạo, đổi mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức dạy và học nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các tỉnh, thành Đoàn phía Nam.
-         Tập trung vào việc xây dựng chiến lược phát triển của Phân viện Miền Nam giai đoạn 2012 – 2020 và tiếp theo.
-         Về quy mô đào tạo trong những năm tới sẽ liên kết và tổ chức đào tạo một số chuyên ngành của bậc đại học như: Công tác xã hội, Chính trị học, Quản lý học, Hành chánh – văn thư, Kinh tế học, Luật kinh tế.
-         Về số lượng sinh viên Đại học: Đại học: 1000 sinh viên, Cao đẳng: 500 sinh viên, Trung cấp: 1200 sinh viên, Bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên: 1500 học viên. Số lượng sinh viên nội trú: 50%
-         Về Tổ chức bộ máy: Xây dựng các Khoa chức năng theo phân ngành đào tạo phù hợp với phát triển của quy mô đào tạo. Xây dựng các Phòng chức năng đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ và quản lý của Phân viện; Số giảng viên: 50 – 60 người, đa số có trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ
-         Về cơ sở vật chất: Đẩy nhanh tiến độ công trình cải tạo mở rộng Phân viện giai đoạn 1; Quy hoạch kiến trúc và tổng thể PVMN giai đoạn 2012 – 2020 tầm nhìn 2030 và tiến hành triển khai thực hiện xây dựng các giai đoạn tiếp theo, nhằm xây dựng PVMN có cơ sở vật chất, phương tiện đủ điều kiện là một trường Đại học của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở phía Nam.
Phấn đấu đến năm 2015 có đủ điều kiện để trở thành trường Đại học hội nhập với hệ thống đào tạo các trường Cao đẳng, Đại học trong nước, khu vực và quốc tế.


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340356
Trực tuyến
000030