HaHT 10 March 2019 (3483)

Tuyển sinh Học kỳ quân đội 2019

Học kỳ quân đội/ Học kỳ công an là chương trình dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi. Chia 3 lứa tuổi để huấn luyện. Học kỳ quân đội/ Học kỳ công an nhằm tặng cho các em một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, đưa các em vào môi trường quân đội để được giao lưu học hỏi ...

Hình ảnh buổi học dành cho thanh thiếu niên từ 8 tuổi đến 11 tuổi tại Ba Vì, Hà Nội.

tuyển sinh 2020