1/30/2023 8:50:43 AM (7218)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 (KHÓA 8 - HK7)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 8)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Dân số và phát triển

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông

Tải xuống

Thực tập công tác thanh niên

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

CTXH

Công tác xã hội trong bệnh viện

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức hoạt động cho thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị trong công tác xã hội

Tải xuống

Thực hành phát triển cộng đồng

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

Luat 1

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Thực tập phiên toàn dân sự giả định

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

Luat 2

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Thực tập phiên toàn dân sự giả định

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Luat 3

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Thực tập phiên toàn dân sự giả định

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

QHCC1

Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn

Tải xuống

Quan hệ với báo chí và truyền thông

Tải xuống

Quản lý nhà nước về truyền thông

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ sản xuất ấn phẩm truyền thông

Tải xuống

Toán thống kê

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

QHCC2

Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn

Tải xuống

Quan hệ với báo chí và truyền thông

Tải xuống

Quản lý nhà nước về truyền thông

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ sản xuất ấn phẩm truyền thông

Tải xuống

Toán thống kê

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

NN

Kiểm soát trong quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

Tải xuống

Quản lý nhà nước về KH, CN và MT

Tải xuống

Quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương

Tải xuống

Thực tập nghề nghiệp 2

Tải xuống

Thực hành nghiệp vụ quản lý nhà nước 2

Tải xuống

Toán thống kê

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống 

D

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ công tác Đảng và quản lý hành chính 2

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

 

HỌC KỲ PHỤ 2022 - 2023

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học; 2. Cơ sở văn hóa Việt Nam; 3. Công pháp quốc tế; 4. Kinh tế chính trị; 5. Kỹ năng giao tiếp (1); 6. Kỹ năng giao tiếp(SB); 7. Logic học đại cương(SB); 8. Luật hành chính(SB); 9. Luật hiến pháp(SB); 10. Luật so sánh; 11. Luật tố tụng dân sự; 12. Ngôn ngữ truyền thông; 13. Pháp luật học đại cương; 14. Quản lý nhà nước về CTTTN; 15. Tâm lý học đại cương(1); 16. Tâm lý học đại cương(2); 17. Tiếng Anh 1; 18. Tiếng Anh 2; 19. Triết học(D); 20. Triết học; 21. Tư tưởng Hồ Chí Minh(1); 22. Xã hội học đại cương; 23. Luật hành chính. 24. Nghiệp vụ tổ chức sự kiện; 25. Quản lý nhà nước về CTTN

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video