4/14/2022 5:16:32 PM (2746)

ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 7

 ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 7

NIÊN KHÓA 2018 - 2022

Ngành Công tác Xã hội

Lớp XH1 - Xem tại đây

Lớp XH2 - Xem tại đây

Ngành Công tác Thanh thiếu niên

Lớp TN1 - Xem tại đây

Lớp TN2 - Xem tại đây

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lớp D - Xem tại đây

Ngành Luật

Lớp L1 - Xem tại đây

Lớp L2 - Xem tại đây

Ngành Quan hệ Công chúng

Lớp CC - Xem tại đây

Ngành Quản lý Nhà nước

Lớp NN - Xem tại đây

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video