12/27/2021 3:57:46 PM (11722)

Danh sách thi phân loại tiếng anh đầu khóa năm 2021

DANH SÁCH THI PHÂN LOẠI TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA

KHÓA 10 NĂM 2021

 

1. ĐỢT 1 GỒM : PHÒNG 01 - 04

Thời gian : 6h45 ngày 30/12/2021

Danh sách phòng xem tại đây: Phòng 01  - Phòng 02Phòng 03Phòng 04

2. ĐỢT 2 GỒM : PHÒNG 05 - 08

Thời gian : 13h15 ngày 30/12/2021

Danh sách phòng xem tại đây: Phòng 05 - Phòng 06Phòng 07Phòng 08

3. ĐỢT 3 GỒM : PHÒNG 09 - 12

Thời gian : 06h45 ngày 31/12/2021

Danh sách phòng xem tại đây: Phòng 09 - Phòng 10Phòng 11Phòng 12

4. ĐỢT 4 GỒM : PHÒNG 13 - 16

Thời gian : 13h15 ngày 31/12/2021

Danh sách phòng xem tại đây: Phòng 13 - Phòng 14Phòng 15Phòng 16

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video