12/24/2021 5:35:46 PM (4653)

Danh sách dự kiến khóa luận khóa 7 (24.12.2021)

 DANH SÁCH DỰ KIẾN

VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 7

NIÊN KHÓA 2017 - 2022


1. NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC - Xem tại đây

2. NGÀNH CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN - Xem tại đây

3. NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI - Xem tại đây

4. NGÀNH LUẬT - Xem tại đây

5. NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - Xem tại đây

6. NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Xem tại đây

PS. Danh sách cập nhập lần cuối ngày 24/12/2021. Đề nghị SV các lớp rà soát. Nếu có gì thắc mắc phản hồi về daotao@vya.edu.vn trước ngày 29/12/2021. Sau ngày 04/01/2022 PĐT sẽ công bố Danh sách chính thức về các Khoa, Lớp

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video