11/15/2021 2:03:31 PM (4059)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 7)

ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 7)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

QHCC 1

Quản lý NN về truyền thông

Tải xuống

Truyền thông Marketing

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Hoạch định chiến lược, lập kế hoạch

Tải xuống

TN 1

Dân số và phát triển

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Thực tập công tác thanh niên

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

TN2

Dân số và phát triển

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Thực tập công tác thanh niên

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

D

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ 2

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Luat 1

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Thực tập phiên tòa giả định hình sự

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

Luat 2

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Thực tập phiên tòa giả định hình sự

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

XH 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Thực hành CTXH nhóm

Tải xuống

Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

XH2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Thực hành CTXH nhóm

Tải xuống

Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

QLNN

Đánh giá nguồn nhân lực theo kết quả thực thi công vụ

Tải xuống

Quản lý nhà nước về lao động, việc làm và tiền lương

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ quản lý nhà nước 2

Tải xuống

Quản lý nguồn nhân lực khu vực công

Tải xuống

 Học lại 1. Chính sách xã hội 2. Dân số và phát triển 3. Khoa học quản lý

4. Lịch sử Đảng CS VN 5. Luật hành chính 6. Lý luận chung về công tac thiếu nhi

7. Mỹ học 8. Pháp luật về các vấn đề xã hội 9. Phương pháp NCKH 10. Tâm lý học đại cương

11. Tiếng Anh chuyên ngành 1 12. Tư tưởng HCM 13. Xã hội học

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video