11/4/2021 (1460)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (KHÓA 7)

ĐIỂM THI LẦN 2 (KHÓA 7)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Lớp

Môn

Xem tại đây

QHCC 1

Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn

Tải xuống

Tiếng Anh chuyên ngành 2

Tải xuống

TN 1

Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

D

Chính sách xã hội

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính NN

Tải xuống

Tổ chức nhân sự hành chính NN

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

Luat 1

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về thanh thiếu nhi

Tải xuống

Luat 2

Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

Tải xuống

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải xuống

XH 1

Công tác xã hội trong trường học

Tải xuống

XH2

Công tác xã hội trong bệnh viện

Tải xuống

Công tác xã hội trong trường học

Tải xuống

Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video