11/2/2021 9:40:03 AM (13016)

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Chiều ngày 30/10/2021, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phụ trách Hội đồng Học viện.
Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 19 thành viên bao gồm: đại diện Ban bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện; đại diện viên chức và người lao động Học viện; các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, giáo dục, khoa học.
Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng đã bầu TS. Phạm Ngọc Linh - Trưởng khoa Công tác xã hội là Thư ký Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội đồng đã thông qua bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Học viện; chương trình làm việc nhiệm kỳ 2021- 2026; Đề án sắp xếp bộ máy tổ chức của Học viện; Đề án mở mã ngành trong cả nhiệm kỳ; Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; công tác đào tạo; công tác khoa học và công nghệ …

 

Các thành viên Hội đồng đã có sự thảo luận và thống nhất cao với các nội dung được trình bày trong phiên họp thứ nhất. Một số nội dung được đề nghị nghiên cứu và có hội nghị chuyên đề bàn thảo sâu sắc cho phù hợp với tình hình phát triển Học viện trong giai đoạn mới. Với chương trình được thống nhất và thông qua trong phiên họp thứ nhất sẽ là cơ sở để Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới.
PNL

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video