6/16/2021 5:04:06 PM (3686)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 5 - 2021 (13.06.2021)

 THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI VÀ DANH SÁCH ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 5-2021

(NGÀY THI 13.06.2021)

* KẾT QUẢ THI - XEM TẠI ĐÂY

* QUYẾT ĐỊNH ĐẠT CHUẨN - XEM TẠI ĐÂY

* Quyết đinh bổ sung - Xem tại đây

 

*Sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh:  Từ 50 điểm trở lên và điểm mỗi kỹ năng không dưới 30% (8 điểm).

* Sinh viên không đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh:

   - Đạt 50 điểm trở lên, nếu kỹ năng nào dưới 30% (dưới 8 điểm) sẽ phải thi lại kỹ năng đó

   - Dưới 50 điểm phải thi lại đủ 4 kỹ năng

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video