5/11/2021 (2144)

LỊCH HỌC LỚP THẠC SỸ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC ( NIÊN KHÓA 2020 - 2022)

 

LỊCH HỌC - THI LỚP THẠC SĨ  KHÓA 2

NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

NIÊN KHÓA 2020 - 2022

 

Lịch học : Xem tại đây (Áp dụng từ ngày 20/05/2021)

Lịch thi : Xem tại đây ( Áp dụng từ ngày 20/05/2021)

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video