11/29/2018 7:21:11 AM (2671)

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối doanh nghiệp trung ương, khóa VI

Chiều ngày 31/10/2018, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khối doanh nghiệp trung ương, khóa VI.

Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp; giáo viên chủ nhiệm cùng 76 học viên là cán bộ trong diện quy hoạch tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Theo kế hoạch, Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối doanh nghiệp trung ương, khóa VI sẽ được tổ chức trong vòng 12 tháng với 1056 tiết học gồm 07 khối kiến thức: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tương tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, từng phần học, các học viên sẽ làm bài thi hết phần để đánh giá chất lượng. Cuối khóa học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.
Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã cảm ơn Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm, phối hợp cùng Học viện tổ chức lớp. Đối với học viên của lớp, đồng chí đề nghị cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc tự giác trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luận tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Về phía Học viện, đồng chí nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để kế hoạch học tập của Lớp hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video