6/10/2019 (9459)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Ngày 27,28,29/10/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước 

 

Ngày 27,28,29/10/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Lớp học có 60 học viên là cán bộ tỉnh Đoàn, cán bộ công tác trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước của các tỉnh, thành phố khu vực Tây nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Lớp đã học tập các chuyên đề:


Chuyên đề: Tình hình thanh niên công nhân hiện nay và một số vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai các hoạt động phong trào trong thanh niên công nhân

Chuyên đề:Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn hiện nay và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chuyên đề: Lý thuyết kỹ năng (kĩ năng làm việc nhóm, tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể)
Chuyên đề: Thực hành kỹ năng (kĩ năng làm việc nhóm, tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể)

Tham quan thực tế khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tập hợp thanh niên, xây dựng Đoàn, Hội với đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp.

Qua lớp học, học viên của lớp đã trao đổi, học tập mô hình những cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng, duy trì và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video