10/13/2017 3:10:09 PM (9999)

Khoa Chính trị học tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới mô hình tổ chức thực tế, thực tập cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước”

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, nhằm thay đổi phương thức, đổi mới hình thức và các biện pháp thực hiện trong quá trình tổ chức cho sinh viên đi thực tế và thực tập tốt nghiệp theo học chế tín chỉ, chiều 11/10 Khoa Chính trị học đã tổ chức hội thảo khoa học: “Đổi mới mô hình tổ chức thực tế và thực tập cho sinh viên chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước”.

 Khoa Chính trị học tổ chức Hội thảo khoa học

“Đổi mới mô hình tổ chức thực tế, thực tập cho sinh viên

chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước”

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, nhằm thay đổi phương thức, đổi mới hình thức và các biện pháp thực hiện trong quá trình tổ chức cho sinh viên đi thực tế và thực tập tốt nghiệp theo học chế tín chỉ, chiều 11/10 Khoa Chính trị học đã tổ chức hội thảo khoa học: “Đổi mới mô hình tổ chức thực tế và thực tập cho sinh viên chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước”.

Tham dự hội thảo có TS. Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện; NGƯT, PGS.TS Vũ Hồng Tiến, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó giám đốc thường trực Học viện; TS. Lê Thị Hải, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Th.S Trương Quốc Việt, Phó trưởng Khoa Hành chính học, Đại học Nội vụ; Th.S Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Đào Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Khoa phụ trách khoa CTH, TS. Trần Thị Thúy Ngọc, Phó trưởng khoa CTH, cùng toàn thể giảng viên khoa CTH và đại diện các lớp sinh viên đại học chính quy ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Hoàng Minh Tuấn, Phó giám đốc Học viện đã nhấn mạnh một số nội dung trọng yếu, có tính chất định hướng gợi mở để các nhà khoa học cùng quan tâm, tập trung thảo luận. Tại hội thảo đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu đóng góp của các nhà khoa học, nhiều ý kiến từ thực tiễn quá trình thực tế, thực tập của sinh viên chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Các ý kiến rất tâm huyết, thẳng thắn, nhìn đúng thực trạng, phân tích rõ nhưng mặt được và hạn chế trong việc tổ chức cho sinh viên đi thực tế, thực tập, các ý kiến tập trung vào các nội dung như:

- Chia sẻ kinh nghiệm, mô hình tổ chức thực tập, thực tế của một số trường có cùng đào tạo chuyên ngành như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Nội vụ, Học viện Hành chính...

- Lựa chn địa điểm, cơ quan thực tập, thời điểm đi thực tế, thực tập sao cho thật sự phù hợp, đúng với chuyên ngành đào tạo.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang chấm điểm đối với sinh viên thực tế, thực tập cho khoa học, phản ánh đúng chất lượng, thực trạng.

- Xác định và xây dựng mạng lưới, sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với địa phương, cơ quan đơn vị sinh viên đi thực tế, thực tập.

- Xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh tiến độ, thời điểm, thời gian cho sinh viên đi thực tế, thực tập.

Hội thảo diễn ra rất sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, đây cũng là dịp Khoa Chính trị học tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, ý kiến sinh viên từ đó điều chỉnh thời gian, tiến độ, thời điểm, cách thức, mô hình tổ chức thực tế, thực tập cho sinh viên phù hợp với mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ./.

 

 

Ban Truyền thông, LCĐ Chính trị học

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video