5/30/2023 4:40:08 PM (2157)

Danh sách dự kiến sinh viên được Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

 Danh sách dự kiến sinh viên được Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

XEM TẠI ĐÂY

   Ghi chú: Sinh viên bôi vàng và sinh viên được Miễn toàn khóa bổ sung minh chứng trước ngày 08/6/2023, sau hạn trên phòng Đào tạo và CTSV sẽ trình Hội đồng xét duyệt.

   Mọi thắc mắc liên hệ thầy Bùi Văn Dự, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, SĐT: 0963931221

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video