3/15/2023 3:29:07 PM (2293)

LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2023

     LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

ĐỢT 1 - NĂM 2023

(Ngày 02/04/2023)

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Hình thức

Địa điểm

Chủ nhật 02/04/2023

Sáng

7h00

Tiếng Anh

Nghe - Đọc - Viết

501, 502, 503, 504

601, 602, 603, 604

701, 703

09h30

Nói

503 (Gồm 501, 502, 503)

603 (Gồm 601, 602, 603)

701 (Gồm 504. 604, 701, 703)

Ghi chú:

1. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

2. Chuẩn bị Căn cước công dân.

3. Không mang Túi sách, điện thoại vào khu vực thi (Nhà C)

 Danh sách phòng thi:

Phòng 501 - 502 - 503 - 504 - 601 - 602 - 603 - 604 - 701 - 703

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video