3/7/2023 11:24:31 AM (2376)

LỊCH ÔN TẬP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐƠT THI 02.04.2023

 LỊCH ÔN TẬP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

DANH SÁCH LỚP 01 - XEM TẠI ĐÂY DANH SÁCH LỚP 03 - XEM TẠI ĐÂY
LỊCH ÔN THI CĐR - LỚP 01  LỊCH ÔN THI CĐR - LỚP 03
  Sáng Chiều Phòng học   Sáng Chiều Phòng học
Thứ 6 (10/3) 8h15   501 nhà D Chủ nhật (12/3) 8h00   508 nhà D
Chủ nhật (12/3) 8h15   Chủ nhật (12/3)   14h00
Thứ 6 (17/3) 8h15   Thứ 7 (18/3) 8h00  
Thứ 7 (18/3)   14h00 Chủ nhật (19/3) 8h00  
Chủ nhật (19/3) 8h15   Chủ nhật (19/3)   14h00
Thứ 6 (24/3) 8h15   Thứ 7 (25/3) 8h30  
Thứ 7 (25/3)   14h00 Chủ nhật (26/3) 8h00  
DANH SÁCH LỚP 02 - XEM TẠI ĐÂY DANH SÁCH LỚP 04 - XEM TẠI ĐÂY
LỊCH ÔN THI CĐR - LỚP 02 LỊCH ÔN THI CĐR - LỚP 04
  Sáng Chiều Phòng học   Sáng Phòng học
Thứ 5 (9/3) 8h00   506 nhà D Thứ 5 (9/3) 8h00 507 nhà D
Chủ nhật (12/3) 8h00   Thứ 6 (10/3) 8h00
Thứ 5 (16/3) 8h00   Thứ 5 (16/3) 8h00
Thứ 7 (18/3)   14h00 Thứ 6 (17/3) 8h00
Chủ nhật (19/3) 8h00   Thứ 7 (18/3) 8h00
Thứ 5 (23/3) 8h00   Thứ 5 (23/3) 8h00
Thứ 7 (25/3)   14h00 Thứ 6 (24/3) 8h00

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video