12/13/2022 10:01:05 AM (612)

Hội nghị góp ý các dự thảo Đề án phát triển Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

   Ngày 10/12/2022, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Đề án phát triển nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2022 - 2030 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Đề án phát triển Hợp tác quốc tế giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển nhân lực giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển nhân lực giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển công tác bồi dưỡng giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển Tạp chí thanh niên, giai đoạn 2022 - 2030.

   Đến dự và chủ trì hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; cùng tham dự hội nghị có Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, các đồng chí Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí là trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị trực thuộc Học viện.

   Sau phần phát biểu định hướng của đồng chí chủ trì, Hội nghị đã có 35 lượt ý kiến góp ý cho từng dự thảo: Đề án phát triển nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2022 - 2030 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Đề án phát triển Hợp tác quốc tế giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển nhân lực giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển nhân lực giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển công tác bồi dưỡng giai đoạn 2022 - 2030; Đề án phát triển Tạp chí thanh niên, giai đoạn 2022 – 2030. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các nội dung như: Việc xác định về các đối tượng của Đề án, nghiên cứu cụ thể các giải pháp, tính khả thi các đề án đưa ra, lưu ý đến một số chỉ tiêu của đề án, cách thức tổ chức thực hiện để triển khai có hiệu quả Đề án, một số dự thảo đề án đề nghị bổ sung thêm các căn cứ pháp lý xây dựng của từng đề án cụ thể.

  (Ảnh minh họa hội nghị)

   Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, phát biểu kết luận Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện biểu dương các đơn vị, bộ phận thường trực đề án đã chủ động, chuẩn bị dự thảo và các tài liệu liên quan đảm bảo theo yêu cầu của Hội nghị; các đại biểu về dự hội nghị đã có nhiều ý kiến sâu sắc góp ý xây dựng các dự thảo Đề án chất lượng, trọng tâm, nhiều ý tưởng, giải pháp được các đại biểu trình bày sát với tình hình thực tiễn của Học viện trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị, bộ phận được giao thường trực xây dựng Đề án tiếp tục đầu tư nghiên cứu, tiếp thu khoa học các ý kiến góp ý của các giáo sư, tiến sĩ đã tham gia góp ý tại Hội nghị, rà soát nội dung, bổ sung và hoàn thiện dự thảo các Đề án, tiến tới sẽ trình Hội đồng Học viện xem xét, quyết định.

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video