10/28/2022 5:03:58 PM (2833)

Thông báo điều chỉnh lịch học - phòng học Khóa 8, 9, 10 (Áp dụng từ ngày 31-10-2022)

 LỊCH ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC KHÓA 8,9,10

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31.10.200

KHÓA 8 - XEM TẠI ĐÂY

NGÀNH

LỚP

PHÒNG HỌC

GIẢNG ĐƯỜNG

GHI CHÚ

LUẬT

LUẬT 1

HTC

C

 

LUẬT 2

 

LUẬT 3

 

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

QHCC 1

HTC

C

 

QHCC 2

 

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

D

202

C

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NN

202

C

 

CÔNG TÁC XÃ HỘI

XH

202

C

 

CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN

TN

HTC

C

 

 

KHÓA 9 - XEM TẠI ĐÂY

NGÀNH

LỚP

PHÒNG HỌC

GIẢNG ĐƯỜNG

GHI CHÚ

LUẬT

LUẬT 1

302

C

 

LUẬT 2

 

LUẬT 3

 

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

QHCC 1

HTC

C

 

QHCC 2

 

QHCC 3

 

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

D

505

C

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NN 1

804

C

Học chiều

NN 2

805

C

CÔNG TÁC XÃ HỘI

XH

405

C

 

CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN

TN

404

C

 

TÂM LÝ HỌC

TLH

802

C

 

 


KHÓA 10

 Sáng - Xem tại đây               Chiều - Xem tại đây

 

NGÀNH

LỚP

PHÒNG HỌC

GIẢNG ĐƯỜNG

GHI CHÚ

LUẬT

LUẬT 1

502

C

 

LUẬT 2

503

C

 

LUẬT 3

306

C

 

LUẬT 4

401

C

 

LUẬT 5

402

C

 

LUẬT 6

403

C

 

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

QHCC 1

401

C

 

QHCC 2

402

C

 

QHCC 3

403

C

 

QHCC 4

404

C

 

QHCC 5

405

C

 

QHCC 6

501

C

 

QHCC 7

502

C

 

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

D

501

C

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NN 1

505

C

 

NN 2

506

C

 

CÔNG TÁC XÃ HỘI

XH 1

503

C

 

XH 2

504

C

 

CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN

TN 1

504

C

 

TN 2

202

C

 

TÂM LÝ HỌC

TLH

306

C

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video