11/1/2022 8:53:53 AM (6131)

Các mẫu văn bản dành cho sinh viên

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí download tại đây

Mẫu đơn xin hỗ trợ chi phí học tập download tại đây

Mẫu giấy cam kết miễn giảm học phí download tại đây

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập download tại đây

Mẫu đơn xin học lại download tại đây

Mẫu đơn xin tiếp tục học download tại đây

Mẫu đơn xin nghỉ học download tại đây

Mẫu đơn xin thi cải thiện điểm download tại đây

Mẫu đơn xin thôi học download tại đây

Mẫu giấy xác nhận là sinh viên vay vốn ngân hàng download tại đây

Mẫu giấy xác nhận là sinh viên download tại đây

Mẫu xác nhận kết quả học tập download tại đây

Mẫu xác nhận điểm dành cho kết nạp Đảng download tại đây

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video