8/18/2022 11:37:13 PM (9114)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 (KHÓA 10) (Bổ sung QHCC)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 10)
 

 

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 10) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 -  2022

 

 **************
 
Lớp
Môn
Xem tại đây
CC1
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2
CC2
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2
CC3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2
CC4
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2
CC5
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2
CC6
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2
CC7
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Tổ chức sự kiện
Tin học đại cương
Triết học
Trung bình học kỳ 2

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video