7/4/2022 (2320)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 27 - Từ ngày 04/7/2022 đến 10/7/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 27 - Từ ngày 04/7/2022 đến 10/7/2022
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
04/7
08h00
Công bố quyết định tiếp nhận cán bộ về công tác tại phòng Quản trị
Thành phần:Ban Giám đốc Học viện, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, toàn thể cán bộ phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
8h30
Họp về tổ chức Hội thảo với Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
10h00
Hội ý đề tài Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn
Thành phần: Ban Chủ nhiệm đề tài
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00
Họp Thường vụ Đảng ủy Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
15h00
Họp Đảng ủy Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Ba
05/7
8h00
 
14h00
 
Thứ Tư
06/7
08h00
 
14h00
 
Thứ Năm
07/7
8h00
 
14h00
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên khoá 7
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp 2 nhà A
15h00
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học 2022
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp 2 nhà A
15h30
Kiểm tra công tác chuẩn bị đón Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Trung tâm Bồi dưỡng, lãnh đạo phòng Quản tri.
Địa điểm: Nhà khách, Hội trường và phòng họp tầng 2 Nhà C
Thứ Sáu
08/7
8h00
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Thành phần: Đảng ủy Học viện, chi ủy các chi bộ trực thuộc
9h30
Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2022
Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Học viện; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng thuộc Viện nghiên cứu Thanh niên, Tạp chí Thanh niên, Phân viện miền Nam; trưởng phó các bộ môn thuộc các khoa; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà C (Phân viện miền Nam dự trực tuyến)
14h00
Họp rà soát công việc Hội đồng Học viện
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện, thư ký Hội đồng, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
09/7
8h00
 
21h30
Đón Đoàn đại biểu Lào
Thành phần: Giám đốc Học viện, Trung tâm Bồi dưỡng, Phòng Quản trị
Địa điểm: Nhà khách Học viện
Chủ Nhật
10/7
8h00
 
14h00
 
 

 Ghi chú:Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video