6/26/2022 (1233)

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 26 - Từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 26 - Từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022
 
Thứ, ngày
Thời gian
Nội dung
Thứ Hai
27/6
08h00
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Đặng Vũ Cảnh Linh, Đỗ Ngọc Hà
Địa điểm: Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
14h00
Thứ Ba
28/6
8h00
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Đặng Vũ Cảnh Linh, Đỗ Ngọc Hà
Địa điểm: Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
14h00
Thứ Tư
29/6
08h00
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Thành phần: Giám đốc Học viện, Đ/c Đặng Vũ Cảnh Linh, Đỗ Ngọc Hà
Địa điểm: Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
8h30
Hội thảo "Thực tập công tác thiếu nhi cho sinh viên ngành Công tác thanh thiếu niên"
Thành phần: Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo các khoa, phòng; Khoa công tác thiếu nhi; đại biểu dự theo giấy mời.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà C
14h00
Làm việc với lãnh đạo khoa Chính trị học
Thành phần: Giám đốc Học viện, trưởng phòng Tổ chức Hành chính, lãnh đạo và cấp ủy khoa Chính trị học, Đ/c Hồ Kim Hương.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Năm
30/6
8h00
Thi tuyển dụng lại công chức Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Địa điểm: Phòng học 202 và 204 Nhà C
Thành phần: Theo triệu tập của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
14h00
Họp hội đồng xét miễn giảm học phí năm 2022
Thành phần: Theo quyết định thành lập hội đồng
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Sáu
01/7
8h00
Dự Hội nghị xây dựng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
Thành phần: Giám đốc Học viện
Địa điểm: Trường ĐH Ngoại thương
8h00
Dự Hội nghị về công tác tuyển sinh
Thành phần: Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Công Hiếu
Địa điểm: Hải Phòng
14h00
Giao ban tháng
Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Học viện, trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN Học viện
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ Bảy
02/7
8h00
 
14h00
 
Chủ Nhật
03/7
11h00
Tổng kết lớp Bí thư Đoàn xã khu vực Tây Nam Bộ
Thành phần: Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện miền Nam
Địa điểm: Phân viện miền Nam
14h00
 
 

 

Ghi chú:Phần chữ đỏ là lịch mới thay đổi, bổ sung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video