1/22/2022 10:44:55 AM (9634)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 10)

ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 10)
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 -2022
Lớp
Môn
Xem tại đây
CC1
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
CC2
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
CC3
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
CC4
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
CC5
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
CC6
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
CC7
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng giao tiếp
Nhập môn quan hệ công chúng
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Pháp luật đại cương
Trung bình học kỳ 1
D
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng truyền thông
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
Luat 1
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
Luat 2
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
Luat 3
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
Luat 4
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
Luat 5
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
Luat 6
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
NN1
Kỹ năng truyền thông
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
NN2
Kỹ năng truyền thông
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
TLH
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng xây dựng kế hoạch
Pháp luật đại cương
Tâm lý học đại cương
Tâm lý học tham vấn
Trung bình học kỳ 1
TN1
Âm nhạc cơ bản
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng truyền thông
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
TN2
Âm nhạc cơ bản
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Kỹ năng truyền thông
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 1
XH1
An sinh xã hội
Giáo dục kỹ năng sống
Nhập môn Công tác xã hội
Pháp luật học đại cương
Tâm lý học đại cương
Trung bình học kỳ 1
XH2
An sinh xã hội
Giáo dục kỹ năng sống
Nhập môn Công tác xã hội
Pháp luật học đại cương
Tâm lý học đại cương
Trung bình học kỳ 1

 

 


tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video