1/19/2022 5:22:53 PM (11856)

KẾT QUẢ LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHÓA 9

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 9)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 -2022
Lớp
Môn
Xem tại đây
TN
Âm nhạc
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Công tác tổ chức xây dựng Đoàn
Giáo dục học đại cương
Lý luận chung về công tác thanh niên
Lý luận chung về công tác thiếu nhi
Phương pháp công tác thiếu nhi
Tiếng anh 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng các tổ chức thanh niên
Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trung bình học kỳ 3
CTXH
Công tác xã hội cá nhân
Hành vi con người và môi trường xã hội
Kỹ năng giao tiếp
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Phương pháp nghiên cứu trong CTXH
Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em
Tâm lý học phát triển
Tham vấn cơ bản
Tham vấn trẻ em
Tiếng anh 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung bình học kỳ 3
Luat 1
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Công pháp quốc tế
Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi
Luật dân sự 1
Luật dân sự 2
Luật hành chính
Luật hình sự 2
Tiếng Anh 3
Trung bình học kỳ 3
Luat 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Công pháp quốc tế
Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi
Luật dân sự 1
Luật dân sự 2
Luật hành chính
Luật hình sự 2
Tiếng Anh 3
Luat 3
Trung bình học kỳ 3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Công pháp quốc tế
Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi
Luật dân sự 1
Luật dân sự 2
Luật hành chính
Luật hình sự 2
Tiếng Anh 3
Trung bình học kỳ 3
QHCC1
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Khởi nghiệp trong thanh niên
Tải xuống
Kỹ năng thuyết trình
Mỹ học Mác-LêNin
Phương pháp NCKH
Quan hệ với báo chí và truyền thông
Tiếng Anh 3
Tổ chức sự kiện
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung bình học kỳ 3
QHCC2
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Khởi nghiệp trong thanh niên
Tải xuống
Kỹ năng thuyết trình
Mỹ học Mác-LêNin
Phương pháp NCKH
Quan hệ với báo chí và truyền thông
Tiếng Anh 3
Tổ chức sự kiện
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung bình học kỳ 3
QHCC3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Khởi nghiệp trong thanh niên
Kỹ năng thuyết trình
Mỹ học Mác-LêNin
Phương pháp NCKH
Quan hệ với báo chí và truyền thông
Tiếng Anh 3
Tổ chức sự kiện
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung bình học kỳ 3
NN1
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Khoa học tổ chức
Kinh tế vĩ mô
Logic học đại cương
Luật hành chính
Phương pháp NCKH
Quản lý hành chính nhà nước
Tâm lý học đại cương
Tiếng Anh 3
Tổ chức và điều hành cô sở
Trung bình học kỳ 3
TLH
Lịch sử các trường phái tâm lý học
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Sinh lý thần kinh
Tâm lý học phát triển
Tiếng Anh 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 3
D
Các đảng chính trị trên thế giới
Chính sách xã hội
Chính trị học đại cương
Kinh tế vĩ mô
Luật hành chính
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Quản lý hành chính nhà nước
Tiếng Anh 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng về chính trị
Trung bình học kỳ 3
NN2      
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Khoa học tổ chức
Kinh tế vĩ mô
Logic học đại cương
Luật hành chính
Phương pháp NCKH
Quản lý hành chính nhà nước
Tâm lý học đại cương
Tiếng Anh 3
Tổ chức và điều hành cô sở
Trung bình học kỳ 3
 

 HỌC LẠI

1. Cơ sở văn hóa Việt Nam; 2. Kỹ năng giao tiếp; 3. Kỹ năng truyền thông; 4. Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội; 5. Tâm lý học đại cương; 6. Xã hội học đại cương

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video