1/19/2022 (774)

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

 

1. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền NN - Xem tại đây

2. Ngành Công tác Thanh thiếu niên - Hà Nội; Phân viện

3. Ngành Công tác Xã hội - Xem tại đây

4. Ngành Luật - Xem tại đây

5. Ngành Quan hệ Công chúng - Xem tại đây

6. Ngành Quản lý Nhà nước - Xem tại đây

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video