1/10/2022 4:25:39 PM (5779)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI

   

   Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa XI bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí:

TS. Lê Văn Cầu, giảng viên cao cấp khoa Công tác Thanh niên

TS. Phạm Bá Khoa, giảng viên cao cấp khoa Công tác Thanh niên

Th.S Nguyễn Thái Duy, Bí thư Đoàn Học viện

Và các đồng chí đại biểu:

TS. Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

TS. Hoàng Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

TS. Đỗ Ngọc Hà, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên

 

   Tham dự Hội nghị còn có Nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu Thanh niên, Giảng viên khoa Công tác Thanh niên và khoa Công tác Thiếu nhi; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện; Sinh viên các lớp ngành Công tác Thanh thiếu niên.

     Phát biểu định hướng tại Hội nghị, đồng chí Phó giám đốc TS. Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, phóng viên và sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ và báo cáo Tiểu ban sửa đổi Điều lệ Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

 

 

 

   

   Tại hội nghị, các đại biểu là nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp về bố cục của Điều lệ Đoàn hiện hành; Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vấn đề về Đoàn viên; Vấn đề nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn; Vấn đề cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Vấn đề tổ chức cơ sở Đoàn; Vấn đề công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và Ủy ban kiểm tra các cấp; Vấn đề khen thưởng và kỷ luật của Đoàn; Đoàn với các tổ chức hội của thanh niên; Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

 

 

 

   Hội nghị đã tiếp thu hơn 11 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và các văn bản góp ý về thư ký Hội nghị để đề xuất sửa đổi, bổ sung. 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video