1/6/2022 10:49:14 AM (3924)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp khóa 7

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 7 NIÊN KHÓA 2018 - 2022


Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền NN - Xem tại đây

Ngành Công tác Thanh thiếu niên - Xem tại đây

Ngành Công tác Xã hội - Xem tại đây

Ngành Luật - Xem tại đây

Ngành Quan hệ Công chúng  - Xem tại đây

Ngành Quản lý Nhà nước - Xem tại đây

 

Ps: Sinh viên không có nhu cầu làm khóa luận tốt nghiệp gửi đơn cho Khoa trước ngày 10.01.2022

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video