3/12/2023 (3366)

KẾT QUẢ LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ( KHÓA 7)

ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 7)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

QHCC 1

Hoạch định chiến lược và lập kế hoạch QHCC

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Quản lý nhà nước về truyền thông

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện

Tải xuống

Truyền thông Marketing

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

TN 1

Dân số và phát triển

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Thực tập công tác thanh niên

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

TN2

Dân số và phát triển

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Thực tập công tác thanh niên

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

D

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ công tác Đảng và chính quyền NN 2

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

Luat 1

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Thực tập phiên tòa giải định hình sự

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

Luat 2

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Tải xuống

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Tải xuống

Thực tập phiên tòa giải định hình sự

Tải xuống

Xã hội học pháp luật

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

XH 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Thực hành Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Thực hành Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

 Tải xuống

XH2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Thực hành Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Thực hành Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

Tải xuống

NN

Đánh giá nguồn nhân lực theo kết quả thực thi công vụ

Tải xuống

Quản lý nguồn nhân lực khu vực công

Tải xuống

Quản lý nhà nước về lao động, việc làm và tiền lương

Tải xuống

Quản lý nhà nước về tôn giáo

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ quản lý NN 2

Tải xuống

Trung bình học kỳ 7

 Tải xuống

 HỌC KỲ PHỤ:

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học; 2. Những nguyên lý cơ bản 1; 3. Những nguyên lý cơ bản 2;

4. Chính trị học đại cương; 5. Logic học đại cương; 6. Phương pháp NCKH; 7. GDTC

8. Tiếng Anh 1; 9. Tiếng Anh 2; 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh; 11. Tin học đại cương; 12. An sinh xã hội.

HỌC LẠI HK6:

1. Cơ sở văn hóa VN; 2. Công pháp quốc tế; 3. Công tác xã hội nhóm; 4. Công tác xã hội với người khuyết tật; 5. Kỹ năng giao tiếp; 6. Kỹ năng truyền thông; 7. Luật hiến pháp; 8. Luật tố tụng hình sự; 9. Luật tố tụng dân sự; 10. Lý luận chung về NN&PL; 11. Pháp luật học đại cương; 12. Quản lý nhà nước về kinh tế; 13. Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy; 14. Tâm lý học đại cương; 15. Xã hội học đại cương; 16. Xây dựng Đảng về tổ chức

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video