1/10/2023 (5486)

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ niên khóa 2019 - 2021

 

Ngày 23-24/10/2021, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 2019-2021. Tham gia Hội đồng đánh giá có các nhà khoa học đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, học viện: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn, Viện xây Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ các trường Chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tại Hội đồng, sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng tiến hành phản biện, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các luận văn. Đa số các luận văn đều được đánh giá có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Nội dung được triển khai công phu, logic, minh họa rõ ràng, phong phú… Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các học viên cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

 

Các học viên báo cáo kết quả nghiên cứu luận văn trước Hội đồng.

 

Kết thúc buổi bảo vệ, trên tinh thần khoa học, khách quan, công tâm, Hội đồng đã thống nhất công nhận các học viên cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 2019 - 2021 đã bảo vệ thành công luận văn, đủ điều kiện được công nhận học vị Thạc sĩ.

 

 

 

 

 

 

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chụp hình lưu niệm chúc mừng các Tân Thạc sĩ.

 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Hy vọng rằng, với những kiến thức đã học tập, nghiên cứu trong 2 năm các học viên có thể áp dụng vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

 

BÙI DỰ, phòng Đào tạo và CTSV

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video