7/23/2021 (5770)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (KHÓA 9)

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 9

HỌC KỲ 2 (2020 - 2021)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

QHCC2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

QHCC3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

D

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUAT 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUAT 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUẬT 3

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

QLNN 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

QLNN 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

TLH

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Tải xuống

Tâm lý học tham vấn

 Tải xuống

Tham vấn cơ bản

 Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

TN

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

XH

An sinh xã hội

Tải xuống

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Đạo đức nghề công tác xã hội

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Giáo dục kỹ năng sống

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

Học lại K8

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

 

Đang cập nhập

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video