7/7/2021 9:29:17 AM (5596)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 7)

 KẾT QUẢ THI LẦN 1

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

KHÓA 7

 Lớp học kỳ phụ:

 - Công tác dân vận của Đảng

 - Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LeeNin 2

 - Tâm lý học đại cương

 - Toán thống kê trong KHXH

 - Tiếng Anh 1

 - Tiếng Anh 2

 - Triết học Mác-LêNin

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC

Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn

Tải xuống

Kỹ năng sáng tạo trong truyền thông

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

Tải xuống

Sản xuất ấn phẩn về truyền thông số

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành 2

Tải xuống

Truyền thông số

Tải xuống

Xây dựng và hoạch định chiến lược

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

D

Chính sách xã hội

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tải xuống

Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

LUAT 1

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Pháp luật phòng chống tham nhũng

Tải xuống

Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

Tải xuống

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về thanh thiếu nhi

Tải xuống

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải xuống

Tư pháp quốc tế

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

LUAT 2

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Pháp luật phòng chống tham nhũng

Tải xuống

Pháp luật về cán bộ công chức, viên chức

Tải xuống

Pháp luật về quyền con người

Tải xuống

Pháp luật về thanh thiếu nhi

Tải xuống

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải xuống

Tư pháp quốc tế

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

QLNN

Kiểm soát trong quản lý hành chính

Tải xuống

Lập kế hoạch trong quản lý nhà nước

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

Tải xuống

Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường

Tải xuống

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

TN1

Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Hội

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

TN2

Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác văn phòng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Hội

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

XH1

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác xã hội trong bệnh viện

Tải xuống

Công tác xã hội trong trường học

Tải xuống

Công tác xã hội với người cao tuổi

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Giới và phát triển

Tải xuống

Lý thuyết công tác xã hội

Tải xuống

Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Sức khỏe cộng đồng

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

XH2

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Công tác xã hội trong bệnh viện

Tải xuống

Công tác xã hội trong trường học

Tải xuống

Công tác xã hội với người cao tuổi

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Giới và phát triển

Tải xuống

Lý thuyết công tác xã hội

Tải xuống

Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Sức khỏe cộng đồng

Tải xuống

Tổng HK6

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video