5/14/2021 3:43:00 PM (4848)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 (KHÓA 9)

 ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 9

HỌC KỲ 1 (2020 - 2021)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

QHCC2

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

QHCC3

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

D

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

LUAT 1

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

LUAT 2

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

LUẬT 3

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

QLNN 1

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

QLNN 2

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

TN

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

XH

Nhập môn công tác xã hội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Học lại K8

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video