5/11/2021 3:51:23 PM (4650)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( KHÓA 7)

 ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 7

HỌC KỲ 1 (2020 - 2021)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

D1

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

QHCC

Khoa học quản lý

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành 1

Tải xuống

QLNN

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tải xuống

Quản lý nhà nước về Y tế - Văn hóa – Xã hội

Tải xuống

LUAT 1

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tải xuống

LUAT 2

Công pháp quốc tế

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tải xuống

XH1

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

XH2

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Pháp luật các vấn đề xã hội

Tải xuống

Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Sức khỏe tâm thần

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

TN1

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Quản lý các dự án đầu tư

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

TN2

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Quản lý các dự án đầu tư

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

Học lại K6

Tiếng anh chuyên ngành (CTXH)

Tải xuống

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video