1/29/2021 1:24:08 PM (10654)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 9)

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 9

HỌC KỲ 1 (2020 - 2021)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

QHCC2

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

QHCC3

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

D

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

LUAT 1

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

LUAT 2

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

LUẬT 3

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

QLNN 1

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

QLNN 2

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

TLH

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

TN

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

XH

Nhập môn công tác xã hội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

Học lại K8

 Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

 Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

 Tâm lý học đại cương

Tải xuống

 Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học 

Tải xuống

 Xã hội học đại cương

Tải xuống

 Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

 

Tải xuống

 

Tải xuống

 

Tải xuống

 

Đang cập nhập

 

Đang cập nhập

 

Đang cập nhập

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video