9/4/2020 (10031)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 (KHÓA 8)

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 8

HỌC KỲ 2 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Maketing & quảng cáo

Tải xuống

Ngôn ngữ truyền thông

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Truyền thông đa phương tiện

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

QHCC2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Maketing & quảng cáo

Tải xuống

Ngôn ngữ truyền thông

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Truyền thông đa phương tiện

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

D

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUAT 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUAT 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUẬT 3

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

LUẬT 4

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

QLNN

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

TN1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

XH

An sinh xã hội

Tải xuống

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 2

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK2

Tải xuống

Học lại K7

An sinh xã hội

Tải xuống

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Toán thông kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video