6/23/2020 (9057)

Học viện cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, mô hình và phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Ngày 19/6, Đại hội Đảng bộ Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công với việc đề ra được được các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 12 đồng chí.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng 142 đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.
 
 Quang cảnh Đại hội
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Đảng bộ Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam có 11 chi bộ trực thuộc với 142 đảng viên, là một trong những đảng bộ lớn của Trung ương Đoàn, luôn có truyền thống đoàn kết, thống nhất; cán bộ đảng viên luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, phấn đấu xây dựng học viện phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết, chủ động trong công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển, cơ sở vât chất được cải thiện, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập đã tạo thêm niềm tin, động lực, thúc đẩy cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn bó hơn với học viện, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, công tác bồi dưỡng, đào tạo đã được triển khai với nhiều nét mới so với nhiệm kỳ trước: mở rộng quy mô, nâng tầm vừa chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao vị thế của học viện; mở thêm 03 ngành đào tạo đại học mới, 01 ngành đào tạo cao học và đề xuất Bộ giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo ngành Công tác thanh niên tại Phân viện Miền Nam...Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng, đã có 22 công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên được công bố trên các tạp chí quốc tế, 173 bài được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 17 đề tài sinh viên đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo…
Đảng ủy và các chi Đảng bộ đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, lãnh đạo cán bộ viên chức người lao động tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn khởi tin tưởng và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc, đưa học viện phát triển toàn diện, có nhiều thành tích nổi bật, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội IV đề ra…
 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội
 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trong thảo luận và đánh giá về những hạn chế của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ 2015-2020.
“Các đồng chí đã rà soát, đánh giá trên tất cả các mặt công tác, nhìn rõ, cụ thể những điểm chưa hoàn thành trong công tác chuyên môn, trong công tác xây dựng đảng. Đây chắc chắc sẽ là những cơ sở hết sức quan trọng để xác định giải pháp và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Giai đoạn 2020 - 2025 học viện sẽ đứng trước nhiều thời cơ nhưng chắc chắn cũng có không ít những thách thức đối với sự phát triển. Đây là giai đoạn Học viện cần có sự chủ động, phát triển mạnh mẽ để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, khẳng định tốt hơn vị thế của học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và từng bước mở rộng quan hệ quốc tế”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.
Theo đó, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị Học viện cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, mô hình và phương thức tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất và lượng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi, chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thanh niên.
"Cần xác định rõ vai trò của mình trong việc là đơn vị đầu tàu, dẫn dắt, định hướng cho các đơn vị có chức năng tương đồng trong hệ thống đoàn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như giúp cho các cấp bộ đoàn trong cả nước thực hiện tốt công tác này thông qua việc xây dựng các khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hình thành các hệ thống giáo trình, chương trình phù hợp...", đồng chí Phong nhấn mạnh.
 
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn yêu cầu Học viện cần đẩy mạnh phát triển đào tạo đại học và sau đại học trên cơ sở tiếp tục mở rộng hợp lý về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, quan tâm nâng cao chất lượng chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, phục vụ đào tạo, kết hợp nghiên cứu với đào tạo; đầu tư chất lượng vào những ngành có ưu thế, sở trường; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và đánh giá nhu cầu của xã hội và chất lượng đào tạo trong việc đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là vấn đề thanh niên và công tác thanh niên.
Cuối cùng, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi những suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một số cán bộ đảng viên. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tác phong làm việc kỷ luật, khoa học, trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức người lao động và sinh viên toàn học viện. Thường xuyên nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, chú trọng nâng cao chất lượng các ngành đảng, đặc biệt là các ngành đảng cho sinh viên, tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong tất các các mặt công tác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác thanh tra giám sát, rà soát, sàng lọc các đảng viên theo các quy định của đảng.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ học viện Thanh thiếu niên Việt Nam gồm 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy học viện khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Nguồn: Website Trung ương Đoàn - www.doanthanhnien.vn 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video