5/22/2020 2:28:29 PM (4103)

THÔNG BÁO LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 1 - NĂM 2020

 LỊCH  THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

ĐỢT 1 - NĂM 2020

(Ngày 31/05/2020)

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Hình thức

Địa điểm

Chủ nhật 31/05/2020

Sáng

7h00

Tiếng Anh

Nghe - Đọc - Viết

401-402-403

501-502-503

601-602

Sáng

09h30

Tiếng Anh

Nói

P401,402 Tập trung tại tầng 6

(Thi tại P.403)

P403,501 Tập trung tại tầng 5

(Thi tại P.503)

P502,503 Tập trung tại tầng 6

(Thi tại P.603)

Ghi chú:

1. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

2. Chuẩn bị thẻ sinh viên và Chứng minh thư nhân dân ( Căn cước công dân).

3. Không mang Túi sách, điện thoại vào khu vực thi ( Nhà C)

4. Danh sách chia phòng thi sẽ công bố vào ngày 25.05.2020

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video