3/12/2020 (2084)

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Khóa 5 - Xem tại đây

Khóa 6 - Xem tại đây

Khóa 7 - Xem tại đây

Khóa 8 - Xem tại đây

Sinh viên và Ban cán sự các lớp rà soát từ ngày 12/03/2020 đến hết ngày 20/03/2020. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ trình Hội đồng phê duyệt. Mọi thắc mắc xin gửi về Phòng Đào tạo qua địa chỉ Mail: daotao@vya.edu.vn

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video